1. Chả cá chiên
 
cha ca thu lem chien
   
2. Chả cá sốt cà
cha ca thu lem sot ca
   
3. Chả cá nấu canh khổ qua
cha ca thu lem kho qua

 
     

 

Sản phẩm cùng loại