1. Sò điệp nướng mỡ hành (phô mai) so diep mo hanh
   
2. Sò điệp xào bông cải so diep xao bong cai
     

 

Sản phẩm cùng loại