GIẢM GIÁ HÔM NAY GIẢM GIÁ HÔM NAY

 
 

Ghẹ biển size A [TL 1 Kg]

250.750VNĐ 295.000VNĐ

Sò điệp [TL 1Kg]

72.250VNĐ 85.000VNĐ

Tôm sú size B [TL 0.5 Kg]

136.000VNĐ 160.000VNĐ

Cá bớp [TL 0.5 Kg]

119.000VNĐ 140.000VNĐ

Ghẹ biển size B [TL 1 Kg]

195.500VNĐ 230.000VNĐ

Cá ngừ [TL 0.5 Kg]

59.500VNĐ 70.000VNĐ

Mực ống size C [TL 0.5 Kg]

110.500VNĐ 130.000VNĐ

Cá thu lát [TL 0.5 Kg]

130.050VNĐ 153.000VNĐ